Naukowo-badawcze inżynierno-techniczne centrum «KijówZDNIEP» oferuje następujące usługi:

 • Naukowe, badawczo-eksperymentalne, normatywne, praktyczne, ekspertowe wsparcie robot projektowych i budownictwa objektów jakiegokolwiek przeznacienia;
 • Poszukiwanie i pomoc wprowadzeniu innowacyjnych projektowych i budowlanych technologii, decyzii, materiałów, wyrobów i systemów:
  • - Stała ekspozycja "Innowacje w budownictwie";
  • - Testowanie i certyfikacja;
  • - Eksperymentalne projektowanie budownictwa;
  • - Wsparcie ekspertowe Klienta w sytuacjach konfliktowych co do wprowadzenia urbanistycznych, objektowych, systemowych innowacji;
  • - Włączenie do normatywnej i metodycznej dokumentacji;
  • - Przeprowadzenie   środków mających na celu rozpowszechnienie informacji o najnowszych technologiach:  seminaria, konferencje, komunikaty prasowe, debaty i tak dalej.
 • Ekspertyza jakości projektowych decyzji. Wprowadzenie Projektu "Znak jakości KijówZDNIEP" dla zainteresowanych Inwestorów.